logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

Alte Anunțuri

INSTRUCȚIUNI/L√ÉMURIRI

Descarc√£: L√£muriri forme asociative !

Descarc√£: Procedura de evaluare și selecție la nivelul GAL Valea Mostiștei, V01, aprobat√£ prin H. A.G.A. nr. 2/17.07.2012.

 

FORMULARE SPECIFICE

Descarc√£: Cerere eliberare adres√£ emis√£ de GAL pentru încadrarea proiectului în strategia de dezvoltare (specific√£ m√£surii 41.313)

Descarc√£: Declarație deschidere punct de lucru în spațiul rural (specific√£ m√£surii 41.312)

Descarc√£: Declarație deschidere punct de lucru în spațiul rural (specific√£ m√£surii 41.313)

Descarc√£: Declarație urmare curs de preg√£tire profesional√£ (specific√£ tuturor m√£surilor)

 

Descarc√£: Declarație privind sursa de prețuri (specific√£ tuturor m√£surilor)

2015

Programul de Achizitii pentru proiect 2015

2014

Decembrie 2014

Calendar estimativ rectificat la 02.12.2014

Septembrie 2014

Calendar estimativ rectificat la 30.09.2014.

August 2014

Programul anual de achiziții reactualizat (20.08.2014)

Iulie 2014

Calendar estimativ rectificat la 28.07.2014.

Iunie 2014

Programul anual de achiziții GAL - revizuit 2014

Aprilie 2014

Convocator Consiliul Director

Matrie 2014

În cadrul Componentei A, poziția 1 și în cadrul Componentei B, poziția 10, se prelungește termenul prev√£zut pentru finalizarea etapelor de achiziție pân√£ la data de 15.04.2014. Descarc√£ aici Calendarul achizițiilor 2014  - revizuit

Convocator Consiliul Director

Februarie 2014

Am lansat noi m√£suri de finanțare: 41.111 și 41.123. Accesați acum secțiunea Finanțare-M√£suri.

Situația proiectelor depuse pe m√£sura 41.312, sesiunea 06/28.11.2013-10.01.2014 evaluate la OJPDRP

Convocator Consiliul Director

Ianuarie 2014

GAL anunț√£ lansarea m√£surilor 41.121, 41.312 și 421. Mai multe detalii puteți afla accesând secțiunea Finanțare-M√£suri.

Convocator Consiliul Director

Lansarea sesiunii nr. 1/15.01-17.02.2014 aferent√£ m√£surii 41.312 a fost anulat√£. Pentru eventuale modific√£ri survenite în programarea lans√£rii acestei m√£suri, consultați periodic calendarul estimativ de lansare. Acesta se poate modifica. 

Convocator Consiliul Director 08.01.2014

Decembrie 2013

Mai jos, puteți consulta calendarul cu termene limit√£ previzionat de Autoritatea Contractant√£ pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a GAL:

Descarc√£ (click).

Calendar estimativ rectificat la 04.06.2014

Calendar estimativ rectificat la 28.05.2014

Calendar estimativ rectificat la 15.04.2014

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor - rectificat la 13.03.2014

Calendarul achizitiilor pentru anul 2014 - vers. arhivat√£

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor- rectificat la 06.03.2014.

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor- rectificat la 18.02.2014.

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor- rectificat la 23.01.2014.

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor- rectificat la 21.01.2014.

Calendar estimativ de lansare pentru anul  2014 (varianta inițial√£)

2013

CALENDAR ESTIMATIV RECTIFICAT LA 21.11.2013. - VARIANTA din 21.11.2013.

Noiembrie 2013

Am lansat m√£surile 121, 312 și 421 cu termen limit√£ de depunere 10.01.2014. Mai multe detalii g√£siți accesând secțiunea "Finanțare-M√£suri". 

Convocator Consiliul Director - 27 11.2013

In 14 noiembrie lansam masura 41.123. Mai multe detalii aflati accesand sectiunea Finantare - Masuri.

În 08 noiembrie prelungim m√£sura 41.111.  Mai multe detalii aflați accesând secțiunea Finanțare-M√£suri.

octombrie 2013

Raport de Selecție Final Nr.11 - M√£sura 41.121

Raport de Selecție Final Nr.12 - M√£sura 41.312

***

Convocator Consiliul Director din 21.10.2013

În 09 octombrie lans√£m m√£surile 41.111, 41.121, 41.312 și 421. Mai multe detalii aflați accesând secțiunea Finanțare-M√£suri.

Raport de Selecție Nr. 9 - Intermediar M√£sura 41.121, Sesiunea 03/13 - 23.09.2013 

Raport de Selecție Nr. 10 - Intermediar M√£sura 41.312, Sesiunea 03/13 - 09.09.2013 

În data de 03 octombrie, am anulat sesiunea 04/2013 pentru m√£sura 41.312. Pentru  a afla când se relanseaz√£ aceasta precum și relansarea altor m√£suri, consultați calendarul estimativ rectificat la 03.10.2013.

Convocator Consiliu Director din 01.10.2013

septembrie 2013

În 20 septembrie relans√£m m√£sura 41.312, sesiunea 04/13, cu termen limit√£ de depunere 21.10.2013. Pentru mai multe detalii, accesați secțiunea "Finanțare-M√£suri, m√£sura 41.312".

Raport de Selecție Nr.8 - Final, m√£sura 41.312, sesiunea 2/01.07-02.08.2013

Proces Verbal al ședinței Comitetului de Selecție din 16.09.2013

Raport de Contestații m√£sura 41.312 aferent Raportului de Selecție Nr.8 din care reiese c√£ nu au fost depuse contestații.

În data de 10 septembrie am lansat m√£surile 41.123 și 41.313 cu termen limit√£ de depunere a cererilor de finanțare 11 octombrie 2013. Pentru mai multe detalii accesați secțiunea "Finanțare-M√£suri". 


august 2013

GAL Valea Mostiștei își propune achiziționarea unor servicii de consultanț√£, servicii de publicitate și servicii de instruire. Dând click pe hiperlink-urile aferente, puteți afla mai multe detalii. De asemenea, puteți afla mai multe despre achizițiile GAL deschizând programul de achiziții anual rectificat aici.

Am prelungit sesiunea de finanțare m√£sura 41.111. Detalii în secțiunea "Finanțare - m√£suri", m√£sura 41.111.

iulie 2013

În luna iulie 2013 am publicat anunțurile de lansare pentru lansarea m√£surilor 41.123 și 41.313 (cu începere de la 01 august 2013). Mai multe detalii g√£siți la secțiunea "Finanțare-m√£suri". Click aici.

În luna iulie 2013, lans√£m m√£sura 41.111. Mai multe detalii g√£siți la secțiunea "Finanțare-m√£suri". Click aici.

CALENDAR ESTIMATIV RECTIFICAT LA 07.11.2013

Calendar estimativ rectificat la 03 octombrie 2013

Calendar estimativ rectificat la 30.09.2013

Calendar estimativ al sesiunilor de depunere rectificat la 13.09.2013. 

Convocator Consiliul Director

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere -  rectificat la data de 05 august 2013

Convocator Consiliu Director

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere - rectificat la 03.09.2013

 

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013 - rectificat la 23.07.2013

 

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013 - rectificat la 13.06.2013

 

Convocator Consiliul Director din 24.07.2013

Convocator Adunarea General√£ din 24.07.2013

Convocator Consiliul Director din 22.07.2013

Calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere pentru anul 2013 - rectificat la 17.07.2013

mai 2013

Convocator Consiliu  Director din 17.05.2013

martie 2013

În luna martie 2013, am prelungit termenul limit√£ de depunere anuntat in apelurile de lansare proiecte pentru masurile 4.121, 4.123, 4.312 și 4.313 cu 15 zile faț√£ de data inițial√£ anunțat√£. Mai multe detalii gasiti in sectiunea "Home".

22 iunie 2012

In 22 iunie 2012 am publicat in sectiunea Finantare - Masuri de pe acest site documentatia pentru: Masura 4.111Masura 4.121; Masura 4.123; Masura 4.312; Masura 4.313.

27 aprilie 2012

In 27 aprilie 2012 am publicat in sectiunea GAL Valea Mostistei  de pe acest site GHIDUL SOLICITANTULUI pentru Masura 123-versiunea 6 din februarie , o versiune consultativa, ce poate suferi modificari ulterioare.

 

26 aprilie 2012

In 26 aprilie 2012 am publicat in sectiunea GAL Valea Mostistei de pe acest site o versiune consultativa a Ghidului solicitantului pentru Masura 121, ce poate suporta modificari ulterioare.

 

6 iunie 2011

In 3 iunie  a fost publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii si Rezvoltarii Rurale Raportul de Selectie  privind planurile de dezvoltare locala in cadrul componentei LEADER.

Planul de dezvoltare locala propus de Grupul de Actiune Locala "Valea Mostistei"  a primit 90,1 puncte si este clasat pe locul 28 din cele 81 de planuri eligibile si finantate.

Lista planuri de dezvoltare eligibile si finantate

În data de 04.06.2013, am publicat Erata la Anunțul de lansare a m√£surii 4.123!

În data de 04.06.2013, am publicat Erata de Anunțul de lansare a m√£surii 4.313!

În data de 04.06.2013, am publicat în secțiunea Finanțare-M√£suri, anunțurile de lansare a m√£surilor de finanțare 4.123 și 4.313. Mai multe detalii aici: M√£sura 4.123, M√£sura 4.313.

Proces verbal al ședinței Comitetului de Selecție din 13.05.2013

Notific√£ri

Notificare privind situația final√£ a proiectelor depuse pe m√£sura 4.121 - mai 2013

Notificare privind situația final√£ a proiectelor depuse pe m√£sura 4.123 - mai 2013

Notificare privin situația final√£ a proiectelor depuse pe m√£sura 4.313 - mai 2013

Anunțuri sesiunea 2/16.04.2013

Anunt lansare sesiune de finanțare GAL m√£sura 123_aprilie_2013

Anunțuri sesiunea 1/01.02.2013

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pe masura 4.123 pana la 5 aprilie 2013_martie 2013

Prelungirea termenului de depunere a proiectelor pe masura 4.121 pana la 5 aprilie 2013_martie 2013

Prelungirea termenului de depunere Masura 313 pana la 5 aprilie 2013

Prelungirea termenului de depunere Masura 312 pana la 5 aprilie 2013

Anunt lansare sesiune de finantare GAL 123_martie 2013

Anunt lansare sesiune de finantare GAL 121 sesiunea 1 2013

Calendar estimativ de lansare a sesiunilor de depunere de proiecte 2013

Alte anunțuri legate de lansarea m√£surilor se g√£sesc în secțiunea Finanțare-M√£suri.

Anunțuri achiziții 2013

Anunt achizitie_Servicii de publicitate-ziar+Caiet de sarcini_martie 2013

Anunt achizitie_Servicii de formare profesionala+Caiet de sarcini_martie 2013

Anunt achizitie Servicii pentru realizare studii de zona+Caiet de sarcini_martie 2013

Anunt Achizitie produse de mobilier pentru birou+Caiet de sarcini_martie 2013

Anunt achizitie materiale consumabile pentru birotica si papetarie+caiet de sarcini_martie 2013

Anunt achizitie echipamente IT + Caiet de sarcini_martie 2013

Calendar de achizitie_ianuarie 2013

 

2012

Anunt angajari_07 ianuarie 2013

Lansarea sesiunii nr. 3 de cereri de proiecte, masura 4.312

Lansarea sesiunii nr 2 de depuneri proiecte pe masurile 121, 123 si 312. Pentru detalii accesati va rugam capitolul Finantare-Masuri

Anunturi anulare cerere de oferta:

- Dispozitie anulare procedura de achizite.pdf

- Anunt anulare consultanta.pdf

- Anunt anulare inchiriere echipamente logistica si sala instruire.pdf

- Anunt anulare inchiriere mijloace de transport leasing operational.pdf

- Anunt anulare inchiriere spatiu.pdf

- Anunt anulare servicii de instruire angajati GAL si lideri locali.pdf

- Anunt anulare studii de zona.pdf

 

Prelungirea termenului limita de depunere anuntat in apelul de lansare proiecte pentru masura 4.313 pana la data de 30.08.2012

Prelungirea termenului limita de depunere anuntat in apelul de lansare proiecte pentru masura 4.111 pana la data de 30.08.2012 

Prelungirea termenului-limita de depunere anuntat in apelul de lansare proiecte pentru masura 4.312 pana la data de 15.09.2012

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru consumabile - hartie, tonere, birotica, etc.

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru consumabile/materiale informative

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru echipamente IT

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru materiale publicitare

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru mobilier

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru servicii de curatenie

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru inchiriere echipamente logistica sala instruire

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru inchiriere mijloace de transport/leasing operational

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru inchiriere spatiu

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru servicii de consultanta

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru servicii de instruire

- GAL Valea Mostistei anunta lansarea procedurii de achizitie pentru studii de zona