logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

Strategia de Dezvoltare Locala a microregiunii Valea Mostistei

Strategia de Dezvoltare Locala Valea Mostistei 2014 - 2020-initialã

Modificare SDL 2017

Nota de abrobare modificare nr. 233253 GAL Valea Mostistei

Strategia de Dezvoltare Locala Valea Mostistei 2014-2020 - modificare Nr. 1 anul 2017

Modificare SDL 2018

Nota de aprobare modificare nr. 216308 GAL Valea Mostistei

Strategia de Dezvoltare Locala Valea Mostistei 2014-2020 - modificare Nr. 1 anul 2018

Anexa 4 - Planul de finantare

Modificare SDL 2019

Nota de aprobare modificare Nr. 257961/12.11.2019

Anexa 4 - Planul de finantare

 

Modificare SDL 2020

Nota de aprobare Nr.235697/23.12.020

Anexa 4 - Panul de finantare

Strategia de Devoltare Locala Valea Mostistei - modificare Nr1/2020

Modificare SDL 2021-1

Nota de aprobare Nr. 221614/28.09.2021

Anexa 4 - Planul de finantare

Strategia de Dezvoltare Locala Valea Mostistei - modificare nr. 1/2021

Modificare SDL 2021-2

Nota de aprobare Nr.221848/19.11.2021

Strategia de dezvoltare Locala Valea Mostistei - modificare nr.1/2/2021

Fisa Masurii M3 - actualizata 2021

Modificare SDL 2022-1

Nota de aprobare 201495/30.08.2022

Anexa 4T- Planul de finantare_fonduri tranzitie

Anexa 4E - Planul de finantare_fonduri EURI

Strategia de dezvoltare Locala Valea Mostistei - modificare nr.1/2022

Fisa masurii M1 Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri- actualizata 2022

Fisa masurii M2 Sprijin pentru initierea antreprnoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole  - actualizata 2022

Fisa masurii M5 Sprijinirea formelor asociative și a cooper├úrii între actorii locali - actualizata 2022