logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M7

 

Fisa Masurii M7 - Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social care sa asigura egalitatea de sanse

Ghidul Consultativ se gaseste in sectiunea Noutati si Anunturi

Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social si care sa asigure egalitatea de sanse

Obiectivul de dezvoltare ruralã:

        Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale mãsurii:

· Îmbun├út├úțirea infrastructurii sociale

· Reducerea s├úr├úciei și creșterea incluziunii sociale

· Creșterea calit├úții vieții pentru populația local├ú, în special a grupurilor dezavantajate, vulnerabile

Mãsura contribuie la prioritatea prevãzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s├úr├úciei și a dezvolt├úrii economice în zonele rurale

Mãsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

        Servicii de baz├ú și reînnoirea satelor în zonele rurale

M├úsura contribuie la Domeniul de intervenție:

      6B -Încurajarea dezvolt├úrii locale în zonele rurale.