logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

Cine suntem?

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei reprezintă un parteneriat public-privat creat cu scopul de a finanța proiecte prin programul LEADER, axa IV a Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. Asociația funcționează în acest scop în baza unui contract de finanțare semnat cu APDRP la 15.02.2012. În baza finanțării nerambursabile acordate de Uniunea Europeană prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Grupul de Acțiune Locală Valea Mostiștei vine în sprijinul cetățenilor pentru a finanța mici proiecte menite să dezvolte economic microregiunea. 

Pentru a afla care sunt măsurile disponibile pentru a accesa un proiect, consultați secțiunea Finanțare-Măsuri.

Componenta Parteneriatului

Ce ne-am propus?

Dezvoltarea capacității administrațiilor publice locale, a reprezentanților mediului de afaceri și a organizațiilor neguvernamentale din Microregiunea Valea Mostiștei de a pregăti corespunzator dosarul de candidatură pentru selecția Grupurilor de Acțiune Locală (GAL).

Proiectul are  ca obiective specifice următoarele:

  1. instituționalizarea parteneriatului sub forma unui Grup de Acțiune Locală (GAL) creat între administrațiile publice locale, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale din Microregiunea Valea Mostiștei;
     
  2. elaborarea și adoptarea de către entitațile componente ale GAL Valea Mostiștei  a strategiei de dezvoltare regională și a planului de dezvoltare aferent acesteia;
     
  3. creșterea gradului de vizibilitate a programului LEADER în Microregiunea Valea Mostiștei prin facilitarea accesului cetățenilor și a tuturor părților interesate la informații privind prioritățile de dezvoltare specifice ale  teritoriului în cadrul unui program de animare a acestuia.