logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

Cine suntem?

Asociația Grupul de Acțiune Local├ú Valea Mostiștei reprezint├ú un parteneriat public-privat creat cu scopul de a finanța proiecte prin programul LEADER, axa IV a Programului Național de Dezvoltare Rural├ú 2007-2013. Asociația funcționeaz├ú în acest scop în baza unui contract de finanțare semnat cu APDRP la 15.02.2012. În baza finanț├úrii nerambursabile acordate de Uniunea European├ú prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural├ú, Grupul de Acțiune Local├ú Valea Mostiștei vine în sprijinul cet├úțenilor pentru a finanța mici proiecte menite s├ú dezvolte economic microregiunea. 

Pentru a afla care sunt m├úsurile disponibile pentru a accesa un proiect, consultați secțiunea Finanțare-M├úsuri.

Componenta Parteneriatului

Ce ne-am propus?

Dezvoltarea capacit├ú├żii administra├żiilor publice locale, a reprezentan├żilor mediului de afaceri ┬║i a organiza├żiilor neguvernamentale din Microregiunea Valea Mosti┬║tei de a preg├úti corespunzator dosarul de candidatur├ú pentru selec├żia Grupurilor de Ac├żiune Local├ú (GAL).

Proiectul are  ca obiective specifice urm├útoarele:

  1. institu├żionalizarea parteneriatului sub forma unui Grup de Ac├żiune Local├ú (GAL) creat între administra├żiile publice locale, mediul de afaceri ┬║i organiza├żiile neguvernamentale din Microregiunea Valea Mosti┬║tei;
     
  2. elaborarea ┬║i adoptarea de c├útre entita├żile componente ale GAL Valea Mosti┬║tei  a strategiei de dezvoltare regional├ú ┬║i a planului de dezvoltare aferent acesteia;
     
  3. cre┬║terea gradului de vizibilitate a programului LEADER în Microregiunea Valea Mosti┬║tei prin facilitarea accesului cet├ú├żenilor ┬║i a tuturor p├úr├żilor interesate la informa├żii privind priorit├ú├żile de dezvoltare specifice ale  teritoriului în cadrul unui program de animare a acestuia.