logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

M√£sura 41.121

ATENȚIE!

Potrivit manualului de procedur√£ pentru Implementarea Contractelor de Finanțare aferente M√£surii 41, versiunea 05, toate apelurile de lansare care nu mai sunt valabile au fost mutate în secțiunea "Arhiv√£". Pentru consultarea acestora, accesați paginile aferente fiec√£rei m√£suri din secțiunea Arhiv√£.

Sesiunea 01/02.03.2015-13.03.2015

Apel de selecție simplificat

Apel de selecție integral

Fișa m√£surii 41.121

Cererea de Finanțare V06

Ghidul Solicitantului V11

 

***

Descarca documente:

 

Clarific√£ri Criteriu de Selecție SGAL6 "proiectele care valorific√£ materie prim√£/produse locale"

Sesiunea 07/08.12.2014-12.01.2015

Apel de selecție simplificat

 

Apel de selecție integral

Fișa m√£surii 41.121 versiunea 03

Sesiunea 06/07.10-10.11.2014

Apel de prelungire publicat la 07.11.2014 - varianta simplificat√£

Apel de prelungire publicat la 07.11.2014 - varianta integral√£

Ghidul solicitantului_Masura 4.121_V10_nov 2012_publicat ian 2013

Anunt important: Incepând cu data de 07.11.2014, versiunea Cererii de Finantare utilizata de solicitanti va fi cea publicata pe site-ul AFIR (vers. 6.0 la link-ul de AICI).

Apel de selectie varianta simplificat√£

Apel de selectie varianta integral√£

 

Sesiunea 05/04.08-05.09.2014

Apel de selecție integral - prelungire pân√£ la data de 17.09.2014

Apel de selecție simplificat - prelungire pân√£ la data de 17.09.2014

Apelul de selecție varianta integral√£

 

Apelul de selecție varianta simplificat√£

 

Sesiunea 04/10.06.2014 - 15.07.2014

Apel de selectie varianta integrala

Apel de selectie varianta simplificata

Fișa M√£surii 121 - V02

Sesiunea 03/25.04-30.05.2014

Apel de selectie varianta integrala

Apel de selectie varianta simplificata

 

SESIUNEA 02/11.03-11.04.2014

Apel de selecție ses. 02/11.03-11.04.2014 - varianta simplificat√£

Apel de selecție ses. 02/11.03-11.04.2014 - varianta integral√£

 

SESIUNEA 01/28.01-05.03.2014

Apel de selecție ses. 01/28.01-05.03.2014 - varianta integral√£

Apel de selecție ses. 01/28.01-05.03.2014 - varianta simplificat√£

Ghidul solicitantului_Masura 4.121_V10_nov 2012_publicat ian 2013

Fișa M√£surii 121 - V02


 

SESIUNEA 05/28.11.2013-10.01.2014

Anunț de prelungire la apel de selecție varianta integral√£

Anunț de prelungire la apel de selecție varianta simplificat√£

Apel de selecție - varianta integral√£

Apel de selecție - varianta simplificat√£

Sesiunea 04/09.10-11.11.2013

Conform procesului-verbal întocmit în urma ședinței Consiliului Director din 22.10.2013, s-a decis anularea sesiunii 04/09.10-11.11.2013 pentru demararea procedurilor de modificare a Strategiei de Dezvoltare Local√£. 

Apel de Selecție - varianta integral√£

Apel de Selecție - varianta simplificat√£

 

Fișa m√£surii  41.121

 

Ghidul solicitantului_Masura 4.121_V10_nov 2012_publicat ian 2013

 

SESIUNEA 03/13 - 09.09.2013 (rectificat 03/13 - 23.09.2013)

Anunț prelungire sesiune (varianta simplificat√£)

Anunț prelungire sesiune (varianta integral√£)

Apel de selecție  (varianta integral√£)

Apel de selectie (varianta simplificat√£) 

Fișa m√£surii  41.121

Ghidul solicitantului_Masura 4.121_V10_nov 2012_publicat ian 2013


Sesiunea 02/21.06-02.08.2013

Anunț lansare sesiune de finanțare M√£sura 41.121 sesiunea 2 din 2013

Fișa m√£surii  41.121

Ghidul solicitantului_Masura 4.121_V10_nov 2012_publicat ian 2013


Sesiunea 01/01.02.2013

Anunt lansare sesiune de finantare_Masura 4.121_sesiunea 1_2013

Fisa masurii 4.121_publicat ian 2013

Ghidul solicitantului_Masura 4.121_V10_nov 2012_publicat ian 2013

 

***

Sesiunea 02/10.11.2012

4.121 anunt lansare sesiune de finantare nr 2_noiembrie 2012

Sesiunea 01/30.06.2012

4.121 anunt lansare sesiune de finantare GAL 121

GHIDUL_SOLICITANTULUI_pentru_Masura_121

FISA MASURII 4.121

Alte documente utile

Anexa_10_ZONE_cu_POTENTIAL_AGRICOL_-_culturi