logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M6 - Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin organizare de evenimente publice

Fisa Masurii M6 - Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin organizare de evenimente publice

Ghidul Consultativ se gaseste in sectiunea Noutati si Anunturi

Obiectivul de dezvoltare ruralã:

Obținerea unei dezvolt├úri echilibrate a economiilor și comunit├úților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de munc├ú prev├úzute la Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Obiective specifice ale mãsurii:

        · promovarea organiz├úrii lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bun├úst├úrii animalelor și a gestion├úrii riscurilor în agricultur├ú

        · crearea ┬║i men├żinerea locurilor de munc├ú prin activit├ú├żi de turism și produse locale

        · cre┬║terea valorii ad├úugate în activit├ú├żile de turism

Mãsura contribuie la prioritatea prevãzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

         P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii s├úr├úciei și a dezvolt├úrii economice în zonele rurale

Mãsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

       alin. 1, pct. d)  Investiții în crearea, îmbun├út├úțirea sau extinderea serviciilor locale de baz├ú destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;

M├úsura contribuie la Domeniul de intervenție:

        6B Incurajarea dezvolt├úrii locale în zonele rurale