logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M1 - Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri

Fisa masurii M1 - Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri-2022

Fisa masurii M1 - Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri

 Obiectiv de dezvoltare rural├ú : Favorizarea competitivitatii agriculturii

 Obiectivele specifice ale m├úsurii:

        - Cre┬║terea num├úrului de tineri fermieri care încep pentru prima dat├ú o activitate agricol├ú ca ┬║efi/conduc├útori de exploata├żie, fiind încurajați s├ú devin├ú competitivi, s├ú se asocieze, s├ú participe la lan├żurile alimentare integrate;

        -  Îmbun├út├ú├żirea managementului, cre┬║terea competitivit├ú├żii sectorului agricol ┬║i sprijinirea procesului de modernizare ┬║i conformitate cu cerin├żele pentru protec├żia mediului, igien├ú ┬║i bun├ústarea animalelor și siguran├ża la locul de munc├ú;

        - Crearea posibilit├úții tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de baz├ú, în vederea instal├úrii ca ┬║efi/ conduc├útori ai exploatației agricole.

Mãsura contribuie la prioritatea prevãzuta la art. 5, Reg. 1305/2013:

            P2: Creșterea viabilit├úții exploatațiilor și a competitivit├úții tuturor tipurilor de agricultur├ú în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestion├úrii durabile a p├údurilor

Mãsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

                Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

 M├úsura contribuie la Domeniul de intervenție:

            2B  - Facilitarea intr├úrii în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunz├útor și, în special, a reînnoirii generațiilor