logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

 

Activi și inovativi pentru dezvoltarea durabil├ú a spațiului rural din micro-regiunea Valea Mostiștei

Viziune

GAL-ul, utilizand resursele si metodologiile cele mai potrivite din Programul LEADER isi propune sa asigure celor 57.042 de locuitori, potentiali beneficiari ai programului pana in anul 2020 un standard de viata corespunzator, prin implementarea procesului de dezvoltare rurala durabila sustenabila bazat pe dezvoltarea competitivitatii activitatilor economice si pe valorificarea superioara a capitalului endogen. GAL-ul va reprezenta memoria vie a culturii si a traditiilor din zona.

Misiune

Crearea unei microregiuni prospere, activa economic si social in care fenomenul de excluziune sociala se va diminua consistent; 

Important centru de resurse, informatii, consultanta, strategii, programe, metodologii si proiecte de dezvoltare rurala;

Crearea unei echipe competente, complementare, dinamice si entuziaste, sustinuta de programele UE, guvernamentale, ale altor donatori si ale altor programe complementare a acestora; - un vector activ in procesul de dezvoltare rurala sustenabila in teritoriul microregiunii, un etalon al calitatii si al performantei, un exemplu de eficienta si eficacitate in gestionarea programelor de dezvoltare rurala, cu focalizare pe Programul LEADER.

Priorit├úțile strategice ale GAL Valea Mostiștei, definite în cadrul procesului participativ de planificare strategic├ú urm├úresc:

1.    P2 - Creșterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor;

2.    P6 -  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii s├úr├úciei ┬║i a dezvolt├úrii economice în zonele rurale;

3.    P5 - Promovarea utiliz├úrii eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției c├útre o economie cu emisii reduse de carbon și rezilienta la schimb├úrile climatice, în sectoarele agricol, alimentar și silvic;

4.    P3 -Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.

 

 

Convocator AGA si materiale sedinta 27.10.2021

ANUNT

 

Avand in vedere instituirea starii de alerta, incepand cu data de 15.05.2020, angajatii GAL Valea Mostistei isi vor desfasura activitatea la sediu, dar nu vor avea program de lucru cu publicul.

Toate solicitarile se vor transmite electronic, pe mail, cat si telefonic, conform celor de mai jos:

 

gal.valeamostistei@valeamostistei.ro

MANAGER: Costea Voicu Ion

Telefon: 0756.129.877

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Ghiț├ú Radu Cristian - Telefon: 0729.403.071

Ivan Lucia Roxana - Telefon: 0766.434.093

Ghedzira Niculae - Telefon: 0725.831.683

 

 

INFORMARE

Având în vedere situația creat├ú la nivel local cat si național de apariția virusului COVID 19, am luat masura sistarii activitatii in cadrul biroului GAL VALEA MOSTISTEI.  Activitatile se vor desfasura la domiciliul fiecarui angajat, iar la sediu ne vom prezenta numai in cazuri urgente.

Activitatea de relații cu publicul se va desf├úșura  în mediul on-line PRIN ADRESA DE EMAIL gal.valeamostistei@valeamostistei.ro si prin intermediul telefonului, dupa cum urmeaza: 

MANAGER: Costea Voicu Ion

Telefon: 0756.129.877

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

Ghiț├ú Radu Cristian - Telefon: 0729.403.071

Ivan Lucia Roxana - Telefon: 0766.434.093

Ghedzira Niculae - Telefon: 0725.831.683

Perioada -  17.03.2020 pana la 31.03.2020, cu posibilitate de prelungire.

 

Cu stima,

Presedinte

GAL Valea Mostistei

COSTEA VOICU ION