logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

 

 

Activi și inovativi pentru dezvoltarea durabilă a spațiului rural din micro-regiunea Valea Mostiștei

Viziune

GAL-ul, utilizand resursele si metodologiile cele mai potrivite din Programul LEADER isi propune sa asigure celor 57.042 de locuitori, potentiali beneficiari ai programului pana in anul 2020 un standard de viata corespunzator, prin implementarea procesului de dezvoltare rurala durabila sustenabila bazat pe dezvoltarea competitivitatii activitatilor economice si pe valorificarea superioara a capitalului endogen. GAL-ul va reprezenta memoria vie a culturii si a traditiilor din zona.

Misiune

Crearea unei microregiuni prospere, activa economic si social in care fenomenul de excluziune sociala se va diminua consistent; 

Important centru de resurse, informatii, consultanta, strategii, programe, metodologii si proiecte de dezvoltare rurala;

Crearea unei echipe competente, complementare, dinamice si entuziaste, sustinuta de programele UE, guvernamentale, ale altor donatori si ale altor programe complementare a acestora; - un vector activ in procesul de dezvoltare rurala sustenabila in teritoriul microregiunii, un etalon al calitatii si al performantei, un exemplu de eficienta si eficacitate in gestionarea programelor de dezvoltare rurala, cu focalizare pe Programul LEADER.

Prioritățile strategice ale GAL Valea Mostiștei, definite în cadrul procesului participativ de planificare strategică urmăresc:

1.    P2 - Creșterea viabilitatii exploatatiilor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionarii durabile a padurilor;

2.    P6 -  Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale;

3.    P5 - Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezilienta la schimbările climatice, în sectoarele agricol, alimentar și silvic;

4.    P3 -Promovarea organizarii lantului alimentar inclusiv procesarea si comercializarea produselor agricole a bunastarii animalelor si a gestionarii riscurilor in agricultura.