logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M7

 

Fisa Masurii M7 - Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social care sa asigura egalitatea de sanse

Ghidul Consultativ se gaseste in sectiunea Noutati si Anunturi

Investitii in crearea unei societati prospere cu un nivel ridicat de responsabilitate colectiva si individuala, coeziva social si care sa asigure egalitatea de sanse

Obiectivul de dezvoltare rurală:

        Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale măsurii:

· Îmbunătățirea infrastructurii sociale

· Reducerea sărăciei și creșterea incluziunii sociale

· Creșterea calității vieții pentru populația locală, în special a grupurilor dezavantajate, vulnerabile

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

        Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

      6B -Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale.