logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M5 - Sprijinirea formelor asociative si a cooperarii intre actorii locali

Fisa Masurii M5 - Sprijinirea formeloor asociative si a cooperarii intre actorii locali

Ghidul Consultativ se gaseste in sectiunea Noutati si Anunturi

Obiectivul de dezvoltare rurală:

        Favorizarea competitivitatii agriculturii

        Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiectivul specific local al măsurii:

a) constituirea și promovarea formelor asociative in vederea protejarii produselor alimentare si agricole la nivel local pentru aplicarea schemelor de calitate, a proceselor si a proiectelor realizate in comun

b) realizarea lanturilor scurte si strategiilor de marketing in comun, promovarea produselor agricole si alimentare de importanta locala

c) crearea de piete locale care sa contribuie la spoirea calitatii vietei in microregiune, la cresterea si diversificarea activitatilor de procesare agricole

d) crearea de branduri locale, de integritate in turismul rural si crearea de locuri de munca;

e) stimularea cooperării între actorii locali, în scopul valorificării la prețuri superioare, aproduselor agricole obținute în cadrul gospodariilor individuale sau în cooperative agricole;

Măsura contribuie la prioritățileprevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013

        P1- Incurajarea transferului de cunoștinte și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale.

        P3-Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv a sectoarelor de prelucrare și comercializare a produselor agricole, a bunăstarii animalelor și a gestionarii riscurilor în agricultură.

Măsura corespunde obiectivelor art. 35- Cooperare din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

        Cooperare

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

        3A - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale prevăzut la art. 5, Reg. (UE) nr.1305/2013).

         DI secundar: 

            1B - Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară și silvicultură, pe de o parte, și cercetare și inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului și al unei performanțe de mediu îmbunătățite