logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M6 - Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin organizare de evenimente publice

Fisa Masurii M6 - Sustinerea dezvoltarii zonei LEADER prin organizare de evenimente publice

Ghidul Consultativ se gaseste in sectiunea Noutati si Anunturi

Obiectivul de dezvoltare rurală:

Obținerea unei dezvoltări echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă prevăzute la Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. 4.

Obiective specifice ale măsurii:

        · promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

        · crearea și menținerea locurilor de muncă prin activități de turism și produse locale

        · creșterea valorii adăugate în activitățile de turism

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

         P6 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art.20 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

       alin. 1, pct. d)  Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente;

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

        6B Incurajarea dezvoltării locale în zonele rurale