logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

Patrimoniu de mediu


Pentru protejarea speciilor salbatice din fauna si flora, altele decat pasari, a fost adoptata in 1992, Directiva Habitate (Directiva pentru Conservarea Habitatelor Naturale, a faunei si florei salbatice). Prin aceasta initiativa s-au desemnat cele mai potrivite zone care asigura supravietuirea si reproducerea speciilor de pasari amenintate cu disparitia, vulnerabile sau rare. Aceste zone au primit denumirea de Arii de Protectie Speciala (SPA).

Ariile Speciale de Conservare  si Ariile de Protectie Speciala formeaza reteaua Ecologica Europeana Natura 2000, al carei scop este mentinerea intr-o stare de conservare favorabila a unei selectii  a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate in Anexa I a Directivei Habitate) si specii ale Europei (enumerate in Anexa II a Directivei Habitate si in Anexa I a Directivei Pasari).

In Judetul Calarasi au fost desemnate 8 situri Natura 2000 ( Ciocanesti -Dunare; Iezer-Calarasi; Lacul Mostistea; Oltenita-Ulmeni; Lacul Galatui; Bratul Borcea; Dunare-Oltenita; Dunare -Ostroave).

Doua dintre localitatile ce fac parte din microregiunea Valea Mostistei, respectiv comunele Frasinet si Valea Argovei fac parte din reteaua Natura 2000 si intra in componenta siturilor: ROSPA0105 - Valea Mostistei si ROSCI0131 - Oltenita - Mostiste - Chiciu.

Teritoriile comunelor Frasinet si Valea Argovei se suprapun pe circa 10%  din suprafetele lor peste siturile Natura 2000. 

Aceste situri au fost declarate conform HG 1284/2007 privind declararea ariilor de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei ecologice  europene Natura 2000 in Romania si a Ordinului 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania.

Localitatea

Suprafața în ha

 

Codul ariilor (clasificarea conform directivelor privind Habitatele și Păsările)

Frasinet

820,2

ROSPA 0105 si ROSCI0131

Valea Argovei

824,8

ROSPA 0105 si ROSCI0131

Situl Valea Mostistei - ROSPA0105, are o suparafata de 4 379 ha, unde sunt cuprinse suprafete ocupate de rauri, lacuri, mlastini, turbarii, pajisti naturale, stepe, culturi agricole si pasuni.