logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M1 - Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri

Fisa masurii M1 - Promovarea si sustinerea tinerilor fermieri

 Obiectiv de dezvoltare rurală : Favorizarea competitivitatii agriculturii

 Obiectivele specifice ale măsurii:

        - Creșterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca șefi/conducători de exploatație, fiind încurajați să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanțurile alimentare integrate;

        -  Îmbunătățirea managementului, creșterea competitivității sectorului agricol și sprijinirea procesului de modernizare și conformitate cu cerințele pentru protecția mediului, igienă și bunăstarea animalelor și siguranța la locul de muncă;

        - Crearea posibilității tinerilor fermieri rezidenți, cu un minim de cunoștinte de bază, în vederea instalării ca șefi/ conducători ai exploatației agricole.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzuta la art. 5, Reg. 1305/2013:

            P2: Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013:

                Dezvoltarea exploatatiilor si a intreprinderilor

 Măsura contribuie la Domeniul de intervenție:

            2B  - Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor