logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M2 - Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neag

Fisa Masurii M2 - Sprijin pentru initierea antreprenoriatului si a activitatilor generatoare de venit neagricole

Obiectivul de dezvoltare rurală:  Obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate  a economiilor si comunitatilor rurale, inclusiv crearea si mentinerea de locuri de munca

Obiective specifice ale măsurii:

        - Crearea de noi activități non - agricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural,acordându-se prioritate sectorului de servicii.

        - Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;

        - Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale;

        - Obținerea de venituri alternative pentru populația din teritoriu și reducerea gradului     de dependență față de sectorul agricol 

Măsura contribuie la prioritatea prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P6: Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

        Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție

        6A - Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă.