logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

Programul LEADER


1.  Ce este Programul LEADER?

 Programul "LEADER" al Uniunii Europene este un program de dezvoltare rurală durabilă care se bazează pe îmbinarea a șapte caracteristici:

abordare teritorială;

 • abordare partenerială;
 • abordare de jos în sus;
 • abordarea integrată și multi-sectorială;
 • accent deosebit pe inovație și experimentare;
 • implementarea proiectelor de cooperare și
 • interconectarea parteneriatelor locale..
   

    2. Care sunt avantajele utilizării Programului LEADER?

 • Răspunde unor nevoi locale specifice;
 • Valorifică resursele locale;
 • Mobilizează actorii locali, reprezentanți ai populației rurale,de a se preocupa și de a prelua controlul dezvoltării zonelor rurale prin întocmirea de strategii axate pe problemele identificate în comunitățile lor;
 • Oferă zonelor rurale posibilitatea de colaborare  cu alte teritorii pentru schimb și transfer de experiență prin crearea de rețele;


    3. Cum poate fi accesat Programul Leader?

Pentru a putea accesa Programul LEADER, comunitățile locale, grupate în teritorii, trebuie să creeze un parteneriat public-privat denumit "Grup de Acțiune Locală" (GAL). GAL-urile sunt constituite din diverși reprezentanți ai sectoarelor public, privat și ai societății civile din teritoriul respectiv. La nivel de decizie, partenerii economici și reprezentanții societății civile, precum agricultorii, femeile, tinerii din spațiul rural și asociațiile acestora trebuie să reprezinte cel puțin 50% din parteneriatul local.
 

    4. Cine sunt beneficiarii Programului LEADER?

Beneficiarii Programului LEADER sunt Grupurile de Acțiune Locală (GAL) care își desfășoară activitatea pe un teritoriu rural, cu o populație cuprinsă între 10.000 - 100.000 locuitori și densitatea de maximum 150 de locuitori pe km2.
 

    5. Care sunt etapele pentru pregătirea implementării Programului LEADER?

 • Formarea animatorilor reprezentanți ai anumitor teritorii sub-regionale;
 • Constituirea Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Elaborarea strategiei de dezvoltare locală de către GAL-uri;
 • Selectarea proiectelor;
 • Implementarea strategiilor de dezvoltare rurală.
   

    6. Cum este finațat Programul LEADER?

Programul LEADER se finanțează prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).
 

    7. Ce fonduri poate accesa un GAL prin Programul LEADER ?

La nivel național, Axa IV "LEADER" va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii din Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), adică 123.462.653 euro. Proiectele ce vor fi implementate prin axa LEADER vor fi proiecte mici care vor trebui să respecte un plafon de maxim 200.000 euro finanțare nerambursabilă, iar valoarea totală a investiției nu va depăși  400.000 euro.Conform Programului Național de Dezvoltare Rurală, în perioada 2007-2013, un GAL va putea accesa:

 • circa 3.000.000,00 Euro pentru cel puțin 60 de proiecte cu impact în zona respectivă;
 • circa 3-4 proiecte pe cooperare cu alte GAL-uri din țară și străinătate.


Obiectivele specifice ale Programului LEADER urmăresc:

Măsura 41

 • participarea membrilor comunităților rurale la procesul de dezvoltare locală și încurajarea acțiunilor inovative (spre exemplu, noi sisteme de piață, modernizarea activităților tradiționale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.).

Măsura 421

 • încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanții altor comunități din interiorul sau exteriorul țării.

Masura 431

 • stimularea formării de parteneriate, pregătirea și asigurarea implementării strategiilor de dezvoltare locală.

Datorită caracterului orizontal al Axei 4, ce presupune accesarea mai multor măsuri din cadrul axelor FEADR, impactul acțiunilor implementate prin aceasta abordare este foarte ridicat și acoperă o arie largă de acțiuni și beneficiari.

Mai multe detalii puteți gasi la: www.finantare.ro