logo_galvm   logo_leader logo_pndr
 

MASURA M4 - Investitii in exploatatii agricole

Fisa Masurii M4 - Investitii in exploatatii agricole

 

Obiective de dezvoltare rurală: Favorizarea competitivitatii agriculturii

Obiectivele e specifice ale măsurii:

        · Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a calități produselor obținute;

        · Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea acestora în exploatații comerciale;

        · Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții;

        · Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și promovării lanțurilor alimentare integrate.

Măsura contribuie la prioritățile prevăzute la art. 5, Reg. 1305/2013:

        P2 - Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor

        P5 - Promovarea utilizarii eficiente a resurselor si sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii reduse de carbon si rezilienta la schimbarile climatice in sectoarele agricol, alimentar si silvic

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) nr. 1305/2013

        Investitii in active fizice

Măsura contribuie la Domeniul de intervenție

        2A -  Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor și facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole

        DI secundar:

             5D -  Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de amoniac din agricultură.